Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024
31 °c
Hue City

Thẻ: Người Huế

Giọng Huế

Giọng Huế

Lâu lâu người bạn thân ở Sài Gòn lại điện về trò chuyện. Nói trên trời dưới biển cả tiếng ...

Bài viết nên xem